Zatrudnianie osób niepełnosprawnych

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.

Adresaci szkolenia

Adresatem szkolenia są wszystkie osoby zainteresowane tematem osób niepełnosprawnych w aspekcie zatrudniania w firmach.

szkolenie zatrudnianie osób niepełnosprawnych

zatrudnianie osób niepełnosprawnych  Program szkolenia

1. Definicja niepełnosprawności

 • stopień niepełnosprawności
 • zdolność do pracy osoby niepełnosprawnej

2. Podstawy prawne regulujące zatrudnienie niepełnosprawnych

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz. U. Nr 215, poz. 2186 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na wynagrodzenia społeczne pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (tekst jedn. Dz. U. 2008.14.92)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 194 poz. 1404)

3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • o instytucji
 • zadania jakie realizuje
 • rozliczanie składek PFRON

4. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego

 • prawo do krótszego czasu pracy
 • prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego
 • uprawnienia do dodatkowej przerwy w pracy
 • prawo do korzystania ze zwolnienia od pracy

5. Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

 • dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego
 • refundacja składek ZUS
 • zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy
 • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
 • zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
 • zwolnienie z wpłat na PFRON
 • zwrot kosztów zatrudniania pracownika pomagającego pracownikowi
 • niepełnosprawnemu w pracy

6. Uprawnienia PIP w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych

7.Omówienie wybranych orzeczeń SN


zatrudnianie osób niepełnosprawnych  Informacje organizacyjne

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie grupy minimum 8-osobowej. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów. Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia

 • termin do uzgodnienia
 • 1 dzień
 • 8h dydaktycznych (8x45min) w godz. 9-16
  z jedną przerwą 30 min oraz dwoma 15 min

Cena szkolenia

250 zł netto/osoba
307,50 zł brutto/osoba

Ceny obowiązują w przypadku zebrania grupy minimum 8 osób.
zatrudnianie osób niepełnosprawnych Trener

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Z wykształcenia jest ekonomistą. Skończyła również Akademię Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej. Jej kariera rozpoczęła się w dużej sieci gastronomicznej na szeregu stanowisk menadżerskich.

Tam również stawiała swoje pierwsze kroki jako trener wewnętrzny. W tamtym czasie zajmowała się szkoleniami z zakresu sprzedaży, motywacji oraz planowania czasu swoich zespołów. Aktualnie na co dzień zajmuje się prowadzeniem komórki personalnej w czołowej na polskim rynku firmie doradztwa finansowego. Najczęściej prowadzi tzw. szkolenia twarde z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się również szkoleniami z zakresu miękkiego HR-u (budowanie profili kompetencyjnych, zarządzanie projektami HR, budowa ocen okresowych).

W swojej pracy stara się być wsparciem, ale zarówno partnerem biznesowym dla menadżerów. Tematyka projektów jest najmłodszym tematem w szkoleniach którymi się zajmuje. Inspiracją były projekty HR, które sama musiała stworzyć i wdrożyć.

Prywatnie jest podróżnikiem. Interesują ją dalekie kultury. Czerpie z nich wartości i inspirację do życia i pracy. Ludzie są dla niej największą motywacją.

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130

zatrudnianie osób niepełnosprawnych