Specjalista ds. kadr i płac: zaawansowany

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy dotyczącej pracy w działach kadr i płac/działach personalnych.

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany do osób, które ukończyły kurs Kadr i płac dla początkujących lub dla osób, które posiadają wiedzę z zakresu programu kursu dla początkujących.

UWAGA: W ramach kursu dla zaawansowanych znajomość zakresu tematycznego kursu dla początkujących jest warunkiem do tego, aby kurs był dla Państwa efektywny i wartościowy.

szkolenie kadry i płace

szkolenie kadry i płace  Program szkolenia

1. Prawo pracy (5h)
a) ochrona danych osobowych pracowników (poświadczenia dla banku, korekty ZUS na telefon, udostępnianie danych innym podmiotom)
b) wypowiadanie umów o pracę – konstruowanie powodów oraz wypowiedzenia zmieniające
c) zwolnienia grupowe
d) przyznawanie odpraw a zwolnienia grupowe
e) kary oraz nagrody od pracodawcy (zasady wręczania, odwołania)

2. Ubezpieczenia społeczne (3h)
a) współpraca z ZUS (terminy, sposób działania, procedury)
b) dokumenty przychodzące z ZUS (korekty, zawiadomienia o korekcie, korekty z Urzędu, wezwanie do korekt, decyzje)

3. Umowy cywilno prawne (3h)
a) zasady tworzenia umów cywilno prawnych (umowy o dzieło, umowy zlecenia, kontrakty menadżerskie, umowy agencyjne)
b) najczęstsze błędy w „użytkowaniu” umów cywilno prawnych
c) optymalizacja podatkowo składkowa przy skutecznym, zgodnym z prawem zastosowaniu umów cywilno prawnych

4. Dodatkowe uprawnienia uprzywilejowanych grup zawodowych (3h)
a) pracownicy młodociani
b) emeryci i renciści w firmie
c) niepełnosprawni w firmie

5. Kontrole w zakładzie pracy (4h)
a) kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
b) uprawnienia PIP
c) najczęstsze błędy wykrywane przez PIP
d) najczęstsze naruszenia uprawnień kontrolującego (dla PIP)
e) kontrola ZUS
f) uprawnienia ZUS
g) najczęstsze błędy wykrywane przez ZUS
h) najczęstsze naruszenia uprawnień kontrolującego (dla ZUS)

6. Praktyczne wyliczanie wynagrodzeń (6h)
Warsztat z liczenia wynagrodzeń z brutto na netto z uwzględnieniem urlopów, nadgodzin, odpraw, ekwiwalentów za urlop oraz umiejętności wyliczania wynagrodzeń w wypadku wystąpienia kilku różnych składników wynagrodzenia
szkolenie kadry i płace  Informacje organizacyjne

Metody szkoleniowe

W ramach kursu dla zaawansowanych dużo pracy z dokumentacją, orzeczeniami sądowymi, analizą i interpretacją przepisów. Praca na dokumentach połączona z praktycznymi ćwiczeniami indywidualnymi oraz w grupach. Całość wsparta na mini wykładach.

Na zajęcia proszę wziąć kalkulatory.

Harmonogram szkolenia

  • termin do uzgodnienia
  • zajęcia merytoryczne
  • zajęcia z obsługi programów OPTIMA Kadry i Płace
  • łącznie kurs: 24h lekcyjne
  • spotkania odbywają się w sobotę i niedzielę, w godz. 9.00-15.45

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej  IT COMPANY, ul. Marcelińska 92/94 (biurowiec Sigma) Poznań -Grunwald

Cena szkolenia     

699 zł netto/osoba
859,77 zł brutto/osoba

Cena obowiązuje w przypadku zebrania grupy minimum 4 osób.

szkolenie kadry i płace Trener

Na co dzień prowadzi dział personalny w czołowej firmie doradztwa finansowego w Polsce.

Jest wieloletnim praktykiem kadr i płac oraz HR-u.

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, a później studia podyplomowe: Akademia Trenera Biznesu oraz Menadżer HR.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz tematów około HR-owych.

Jest autorką publikacji w takich czasopismach jak Pesonel  i Zarządzanie. Była również prelegentem na konferencjach np. TLI w Krakowie.

W swojej pracy jest wsparciem merytorycznym dla kadry zarządzającej.

Jest również członkiem zarządu organizacji zrzeszającej trenerów – Stowarzyszenie Narzędziownia.

Praca z ludźmi i dla ludzi jest dla niej największą motywacją.

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130

szkolenie kadry i płace