Naliczanie wynagrodzeń

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu wyliczania wynagrodzeń, prowadzone jest w formie warsztatów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się rozliczaniem wynagrodzeń oraz do osób które planują się zajmować tym zagadnieniem.

szkolenie czas pracy

naliczanie wynagrodzeń  Program szkolenia

1. Pojęcia i definicje bezpośrednio związane z wynagradzaniem pracowników

 • pojęcie wynagrodzenia zasadniczego
 • składniki wynagrodzeń: stałe i zmienne
 • rodzaje systemów płacowych
 • minimalne wynagrodzenie za pracę

2. Wewnętrzne przepisy pracodawcy regulujące wynagrodzenia

 • regulamin pracy
 • regulamin wynagradzania
 • rozporządzenia wewnętrzne

3. Praktyczne przeliczenie wynagrodzeń brutto na netto

 • obowiązkowe składki ZUS
 • wysokość podatku dochodowego

4. Koszt pracodawcy, a wynagrodzenie brutto pracownika

5. Wynagrodzenie za czas urlopu

6. Ekwiwalent za urlop- metoda wyliczenia

7. Wynagrodzenie pracownika za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych

 • dodatek 50% do wynagrodzenia
 • dodatek 100% do wynagrodzenia

8. Świadczenia wypłacane przez ZUS (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)

 • podstawy do wyliczenia zasiłku
 • wynagrodzenie za czas choroby

9. Dodatek za pracę w nocy

10. Odprawy (emerytalna, rentowa, pośmiertna, w przypadku zwolnienia pracownika z winy pracodawcy)

 • wysokości odpraw
 • zasady podlegania opodatkowaniu oraz ozusowaniu

11. Dyżur pracownika, a prawo do wynagrodzenia 

12. Moduł warsztatowy z wyliczania list płac „ z ręki”

13. Obowiązki pracodawcy w związku z prowadzeniem dokumentacji

 • karta pracy
 • karta przychodów
 • lista płac

14. Zajęcia wynagrodzenia  (np. komornik, Urząd Skarbowy)

15. Inne świadczenia pracownicze

 • podróż służbowa
 • świadczenie urlopowe
 • zwrot kosztów zakupionych okularów korekcyjnych

16. Wynagrodzenia pracowników cywilnoprawnych


naliczanie wynagrodzeń  Informacje organizacyjne

Metody szkoleniowe

 • mini wykład

 • praca indywidualna

 • praca na przykładach

 • panel dyskusyjny

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie grupy minimum 8-osobowej. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów.
Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia

 • termin do uzgodnienia

 • 8h dydaktycznych (8x45min)
  w godz. 9-16 z jedną przerwą 30 min oraz dwoma 15 min

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej  IT COMPANY,
ul. Marcelińska 92/94 (biurowiec Sigma),  Poznań -Grunwald

Cena szkolenia         

250 zł netto/osoba
307,50 zł brutto/osoba

Ceny obowiązują w przypadku grupy minimum 8 osób.

naliczanie wynagrodzeń Trener

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Z wykształcenia jest ekonomistą. Skończyła również Akademię Trenera Biznesu w Wyższej Szkole Bankowej. Jej kariera rozpoczęła się w dużej sieci gastronomicznej na szeregu stanowisk menadżerskich.

Tam również stawiała swoje pierwsze kroki jako trener wewnętrzny. W tamtym czasie zajmowała się szkoleniami z zakresu sprzedaży, motywacji oraz planowania czasu swoich zespołów. Aktualnie na co dzień zajmuje się prowadzeniem komórki personalnej w czołowej na polskim rynku firmie doradztwa finansowego. Najczęściej prowadzi tzw. szkolenia twarde z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Zajmuje się również szkoleniami z zakresu miękkiego HR-u (budowanie profili kompetencyjnych, zarządzanie projektami HR, budowa ocen okresowych).

W swojej pracy stara się być wsparciem, ale zarówno partnerem biznesowym dla menadżerów. Tematyka projektów jest najmłodszym tematem w szkoleniach którymi się zajmuje. Inspiracją były projekty HR, które sama musiała stworzyć i wdrożyć.

Prywatnie jest podróżnikiem. Interesują ją dalekie kultury. Czerpie z nich wartości i inspirację do życia i pracy. Ludzie są dla niej największą motywacją.

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130

szkolenie naliczanie wynagrodzeń