Zarządzanie finansami firmy

Adresaci i cele szkolenia

Szkolenie ma na celu przyczynić się do poprawy warunków ekonomicznych firm biorących udział w szkoleniu. Podczas zajęć uczestnicy poznają narzędzia oraz zdobywają wiedzę, na temat tego, jak skutecznie zarządzać finansami firmy tak, by przynosiła ona jak największy zysk.

Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm oraz osób, które są zainteresowane zagadnieniami finansowymi w przedsiębiorstwie, osób które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat finansów.

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi problemami z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz przedstawienie podstawowych zasad obliczeń finansowych w przedsiębiorstwie, między innymi: obliczanie progu rentowności, analizy opłacalności sprzedaży, kalkulacja cen produktów.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat tego jak:

 • Rozliczać koszty działania przedsiębiorstwa
 • Poprawić funkcjonowanie firmy
 • Doprowadzić do wzrostu rentowności

Program

1.Ekonomiczno-finansowe aspekty zarządzania przedsiębiorstwem

 • podstawowe cele i zadania
 • struktura organizacyjna
 • koszty
 • przychody
 • wynik
 • kalkulacja ceny produktu, usługi
 • koszty pośrednie i bezpośrednie
 • koszty w układzie rodzajowym
 • koszty w układzie kalkulacyjnym
 • koszty stałe i zmienne
 • koszty jednostkowe
 • wielkość sprzedaży
 • dynamika i struktura sprzedaży
 • analiza opłacalność sprzedaży
 • zysk jako pożądany efekt działania przedsiębiorstwa
 • rodzaje i sposoby ustalania zysku
 • próg rentowności
 • marża sprzedaży produktu, usługi

2.Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • klasyfikacja środków trwałych oraz wnip
 • amortyzacja środków trwałych oraz wnip
 • wpływ amortyzacji na wynik finansowy i podatkowy firmy

3.Rola rachunkowości w dostarczaniu informacji zarządczej

4.Bilans i rachunek zysków i strat jako podstawowe elementy sprawozdania finansowego.

5.Analiza kosztów

6.Analiza sprzedaży

7.Analiza zysku

8.Biznes plan

 • podstawowe pojęcia
 • mocne i słabe strony przedsiębiorstwa ( analiza SWOT)
 • analiza rentowności przedsięwzięcia
 • okres i stopa zwrotu przedsięwzięcia
 • analiza rynku
 • plan finansowy

9.Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem

 • charakterystyka i cele budżetowania
 • procedury sporządzania budżetów
 • sprawozdania z wykonania budżetów
 • analiza odchyleń od założeń budżetowych

10.Zarządzanie finansami w firmie

 • finansowanie własne czy obce ( zysk, kredyt, leasing)
 • koszt kapitału
 • kredyt kupiecki, czyli finansowanie zobowiązaniami
 • zarządzanie płynnością  finansową


11.Analiza wskaźnikowa

12.Analiza problemów decyzyjnych

 • wybór struktury asortymentowej
 • wybór technologii produkcji
 • decyzje typu: Wytwarzać? Czy kupić?

Informacje organizacyjne

Szkolenie jest ukierunkowane na zdobycie wiedzy praktycznej z dziedziny finasów, zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz dyskusji. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów. Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia. 

Szkolenie trwa dwa dni , 8 godzin lekcyjnych łącznie,

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej  IT COMPANY ul. Marcelińska 92/94 (biurowiec Sigma), Poznań -Grunwald. Istnieje możliwość organizacji szkolenia zamkniętego w siedzibie Klienta.

Wykładowca

Wykładowcą jest praktyk z 15 letnim doświadczeniem na stanowiskach głównego księgowego oraz dyrektora finansowego w spółkach prawa handlowego. Był między innymi dyrektorem finansowym (także członkiem zarządu) w spółkach notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Cena i warunki płatności
Cena regularna: 900 netto /osoba 
Cena promocyjna dla mikro i małych firm 110zł / osoba

Każda kolejna osoba z tej samej firmy 10% rabatu.

Cena obowiązuje pod warunkiem zebrania grupy minimum 10 osób.


W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130