Merchandising

Merchandising jest bardzo praktyczną sztuką zarządzania asortymentem w sklepie, prowadzącą do zwiększenie sprzedaży i podniesienie rentowności. Badania pokazują, że decyzje klientów o zakupie 60-70% towarów jest podejmowana w sklepie. Klienci widząc poszczególne towary dochodzą do wniosku o konieczności rozbudowania listy zakupów. Z tego wynika, że właściwa lokalizacja towarów w sklepie oraz ekspozycji tych towarów na półkach może wpłynąć na wielkość obrotów. Co więcej, wpływa też na rentowność sklepu poprzez stymulowanie sprzedaży rentownych towarów.

Adresaci szkolenia

 • Sprzedawcy w sklepach detalicznych
 • Sprzedawcy w salonach sprzedaży
 • Kierownicy sklepów detalicznych
 • Pracownicy pomocniczy w sklepie
 • Instalatorzy i serwisanci sklepu
 • Dostawcy detalicznych towarów

Szkolenie merchandisingowe jest ukierunkowane na wypracowywanie wzrostu obrotów w sklepie i poprawę marży ze sprzedaży.

Cele szkolenia

 • opanowanie przez uczestników technik merchandisingu i właściwej ekspozycji towaru
 • nabycie umiejętności właściwego doboru wyposażenia i asortymentu
 • poznanie metod optymalizacji asortymentu
 • poznanie różnych zachowań klientów w sklepie w celu zwiększenia sprzedaży

Szkolenie może wywołać następujące efekty

 • Wzrost przychodów ze sprzedaży
 • Wzrost obrotu rentownymi towarami
 • Korzystniejsze postrzeganie sklepów przez klientów
 • Większy zasięg przyciągania klientów
 • Wzrost lojalności klientów
 • Umocnienie pozycji sklepu na rynku

  Program szkolenia

W zależności od potrzeb, realizacja programu jest dostosowana do doświadczeń uczestników.

 • "Mechanika" i optyka klienta w sklepie 
  uświadomienie sobie sposobu zachowania sie i patrzenia klienta w sklepie spożywczym w celu lepszego gospodarowania przestrzenią i zwiększenia sprzedaży
 • Zachowanie klienta w sklepie spożywczym - strefa wejście, "rozbiegu", zakupów, wyjścia
 • Zasady poruszania się klientów w sklepie spożywczym
 • Sposób patrzenia klientów na ekspozycje towarów w sklepie
 • Zasady poruszania się klientów w sklepie
  jak skutecznie nawigować klienta w celu zwiększenia zysków w sklepie spożywczym
 • Naturalny i wymuszony ruch klienta w sklepie spożywczym
 • Techniki wymuszania ruchu klientów w sklepie spożywczym
 • Skuteczna nawigacja sterująca klientami w sklepie spożywczym
 • Skuteczna typografia - opisy i oznakowanie cen
 • Stosowanie właściwej typografii w sklepie spożywczym
 • Miejsca dobrej sprzedaży w sklepie
  analiza stref sprzedaży w sklepie spożywczym w celu odpowiedniego rozmieszczenia produktów
 • Strefy dobrej sprzedaży w sklepie spożywczym
 • "Martwe" strefy w sklepie spożywczym
 • Efektywne wykorzystanie powierzchni sprzedażowej w sklepie spożywczym
  celem modułu jest zdobycie wiedzy z zakresu odpowiedniej ekspozycji towarów w sklepie i na półkach by zwiększyć sprzedaż i zyski

 • Optymalne wykorzystanie powierzchni sklepu spożywczego
 • Układ asortymentowy w sklepach spożywczych
 • Ekspozycja towarów na odpowiednich półkach
 • Zasady ekspozycji towarów na półkach sklepowych
 • Ekspozycja towarów impulsywnych
 • Ekspozycja towarów promocyjnych
 • Optymalna wielkość ekspozycji na półkach sklepowych
 • Miejsce w sklepie spożywczym na materiały reklamowe
 • Rozwiązania peryferyjne zwiększające sprzedaż w sklepie
  sposoby na pełnie wykorzystanie potencjału sklepu spożywczego dla zwiększenia zysków w sklepie
 • Optymalne oświetlenie zwiększające sprzedaż
 • Wykorzystanie barw dla zwiększenia obrotów
 • Optymalne nagłośnienie w sklepie
 • Rozwiązania wydłużające czas pobytu w sklepie
 • Wykorzystanie zapachów w punktach handlowych
 • Eliminowanie "korków" (zatłoczenia) w sklepie
 • Zasady wizualizacji zewnętrznej zwiększającej sprzedaż w sklepie
  skuteczna komunikacja z klientem pozwalająca na zwiększenie satysfakcji klienta z zakupów oraz sprzedaży w sklepie spożywczym
 • Oznakowanie strefy wejścia do sklepu
 • Oznakowanie zewnętrzne - szyldy, semafory, kierunkowskazy
 • Projektowanie układu witryn sklepowych

  Informacje organizacyjne

Metody szkoleniowe

 • Warsztaty polegające na praktycznym stosowaniu technik merchandisingu w sklepie.
 • Ćwiczenia w postaci ekspozycji towarów sprzedawanych w sklepie i rozwiązywaniu praktycznych problemów ekspozycji w sklepie. Wszystkie ćwiczenia mają charakter branżowy i zmierzają do praktycznego zastosowania poznanych zasad merchandisingu.
 • Dyskusji indywidualnych i grupowych nad problemami ekspozycji towarów w sklepie. Dyskusje mają na celu wypracowanie najskuteczniejszych rozwiązań w danej sytuacji handlowej.

Rozwiązania techniczne

Dla zwiększenia umiejętności merchandisingowych, szkolenie jest wspierane nowoczesnymi rozwiązaniami multimedialnymi (dynamicznymi prezentacjami, zdjęciami prezentowanymi za pomocą projektora multimedialnego). Dodatkowo w warsztatach i ćwiczeniach stosujemy prace na planszach i arkuszach szkoleniowych. Praktyka pokazuje, że takie wsparcie zwiększa skuteczność doskonalenia umiejętności sprzedawców. Metody te mocno angażują sprzedawców, a wówczas wzrost umiejętności jest wyższy nawet o 50-70% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Materiały szkoleniowe

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik z programem szkolenia, ćwiczeniami i materiałami warsztatowymi. Podręcznik zawiera wszystkie techniki omawiane podczas szkolenia. Jest to podręcznik każdorazowo dostosowany do specyfiki firmy zamawiającej szkolenie. Przykłady i techniki zawarte w materiałach szkoleniowych bazują na produktach i rynkach obsługiwanych przez handlowców tego przedsiębiorstwa.

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie grupy minimum 5-osobowej. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów. Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie trwa 2 dni, 16h dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej  IT COMPANY, ul. Marcelińska 92/94 (biurowiec Sigma), Poznań-Grunwald

Cena
338,21 zł netto/ osoba
416 zł brutto/osoba

Ceny obowiązują w przypadku grupy minimum 6 osób.

Trener

Od jedenastu lat zawodowo związany z handlem, obsługą klienta, rozwojem osobistym, menadżerskim oraz trenerskim.

Zajmował stanowisko kierownicze w międzynarodowej sieci sklepów. Jego odpowiedzialność skupiała się na zarządzaniu grupą liczącą kilkadziesiąt osób.

Autor wielu filmów szkoleniowych dla największych sieci handlowych w Polsce. Trener freelancer i wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Akredytowany trener metodologii Insights Discovery, na bazie której prowadzi autorskie programy szkoleniowo-rozwojowe dla zespołów i liderów.

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130