Zarządzanie projektami

Szkolenie prowadzone wg światowego standardu Project Management Institute (PMBoK)

Korzyści wynikające z uczestnictwa

Jest to rozszerzone szkolenie pogłębiające wiedzę z dziedziny zarządzania projektami o elementy zarządzania programami oraz portfelami projektów. Systematyzuje wiedzę o zarządzaniu projektami na różnych poziomach (od początkującego do zaawansowanego) i pozwala na samodzielne prowadzenie złożonych projektów po jego ukończeniu Uczestnik zdobywa wiedzę zgodną z największym światowym standardem Project Management Institute PMI (PMBoK wersja 4).

Prowadzący jest praktykiem, zarządza międzynarodowymi projektami i programami w dużych korporacjach. Przekazuje informacje o certyfikacji Project Management Professional (PMP) otwierającej drogę do profesjonalnej kariery Kierownika Projektów

Metody szkoleniowe

Podczas zajęć prezentowane są narzędzia i techniki zapewniające osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

Nacisk położony jest na aktywny udział uczestników: praca grupowa przy analizie i rozwiązywaniu zadań (Case Study). Tematyka prezentowana jest poprzez omówienie poszczególnych elementów Zarządzania Projektami a następnie kompleksowo, w ujęciu chronologicznym, od momentu zdefiniowania danego projektu aż do jego zamknięcia.

Po każdym dniu (lub bloku zajęć) uczestnicy wypełniają krótką ankietę oceniającą poziom merytoryczny, przydatność omawianych zagadnień w swojej pracy zawodowej, oraz przekazują swoje sugestie. Na tej podstawie prowadzona jest bieżąca modyfikacja tematyki i doboru Case Studies dla kolejnych zajęć, w zależności od oczekiwań i profilu zawodowego uczestników Studium.

  Program szkolenia

Rozdział 1
Wprowadzenie do zarządzania projektami

 • Czym jest projekt
 • Czym jest zarządzanie projektem
 • Cykl życia projektu
 • Czynniki wpływające na projekt
 • Interesariusze
 • Zarządzanie projektem w zespole
 • Rola kierownika projektu

Rozdział 2
Zarządzanie integracją oraz zakresem projektu

 • Zbieranie wymagań
 • Precyzowanie zakresu
 • Tworzenie struktury podziału pracy
 • Weryfikowanie zakresu
 • Kontrola zakresu
 • Integracja poszczególnych elementów projektu

Rozdział 3
Zarządzanie harmonogramem w projekcie

 • Określenie działań
 • Określenie kolejności działań
 • Szacowanie zasobów
 • Szacowanie czasu trwania działań
 • Opracowywanie harmonogramu
 • Kontrola harmonogramu
 • Nowoczesne koncepcje zarządzania harmonogramem (Agile, ToC, extreme PM)

Rozdział 4
Zarządzanie jakością w projekcie

 • Planowanie jakości
 • Przeprowadzenie zapewnienia jakości
 • Kontrola jakości

Rozdział 5
Zarządzanie kosztami i wartością wypracowaną
(Earned Value Analysis method)

 • Szacowanie kosztów
 • Określenie budżetu
 • Kontrola kosztów

Rozdział 6
Zarządzanie ryzykiem

 • Planowanie zarządzania ryzykiem
 • Rozpoznawanie ryzyka
 • Jakościowa oraz ilościowa analiza ryzyk
 • Planowanie reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie i kontrola ryzyka

Rozdział 7
Zarządzanie komunikacją i zasobami ludzkimi w projekcie

 • Rozpoznawanie interesariuszy
 • Planowanie komunikacji
 • Dostarczanie informacji
 • Kształtowanie oczekiwań interesariuszy
 • Przekazywanie raportów z wykonania
 • Opracowywanie planu zasobów
 • Pozyskiwanie zespołu
 • Kształtowanie zespołu
 • Zarządzanie zespołem

Rozdział 8
Zarządzanie zamówieniami (zakupami) w projekcie

 • Planowanie zamówień
 • Dokonywanie zamówień
 • Administrowanie zamówieniami
 • Zamykanie zamówień

Podsumowanie

 • Egzamin końcowy
 • Wręczenie dyplomów
 • Konsultacje


  Informacje organizacyjne

Każdy uczestnik otrzyma pełen komplet materiałów do szkolenia (razem z formularzami do wykonywania ćwiczeń podczas szkolenia) oraz po ukończeniu kursu dyplom uczestnictwa.

Harmonogram szkolenia
 • 2 dni w godz. 9:00 – 17:00 (2 przerwy kawowe i 1 przerwa na lunch)
 • szkolenie weekendowe
 • 16 h szkoleniowych
Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej IT COMPANY ul. Marcelińska 92/94 (biurowiec Sigma), Poznań-Grunwald

Cena
1 800 zł netto/ osoba
2 214 zł brutto/ osoba

Trener

Senior Project Manager
PMO Manager
12 lat praktyki w środowisku wielkich firm realizujących globalne projekty

Pracował dla:
– Stollwerck AG
– Kraft Foods International
– Electronic Data Systems (EDS)
– Hewlett-Packard

Od roku 2004 zajmuje się rozległymi projektami międzynarodowymi.

Członek organizacji branżowych:

 • Project Management Institute (PMI)
 • International Association of Project Management (IMPA)

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130