Fachowy manager

Właściciele firm, dyrektorzy, kierownicy, menadżerowie nieustannie borykają się z trudnymi sytuacjami z zakresu zarządzania, delegowania, motywowania czy samego budowania zespołu. Trudności w skutecznym zarządzaniu negatywnie odbijają się na wynikach firmy, powodują spadek sprzedaży, stagnację firmy i trudności z nadążeniem za konkurencją.

Jak skutecznie zarządzać?
Jak sprawić, by w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w samej firmie, jak również jej pracownikach?

Dowiesz się tego uczestnicząc w szkoleniu, na którym wszystkie osoby chcące zarządzać lub na co dzień zarządzające grupą ludzi, będą mogły dowiedzieć się jak to zrobić. Nauczysz się efektywnego zarządzania czasem tak, by wszechobecne pożeracze czasu nie dezorganizowały Twojej pracy. Poznasz sposoby i techniki efektywnego delegowania pracy oraz przećwiczysz metody finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników. Dowiesz się również co różni zespół od grupy i jak osiągnąć wysoką skuteczność dzięki więzi i duchowi zespołu. Na koniec zaplanujesz działania, które pomogą Tobie zbudować przewagę konkurencyjną oraz rozpocząć drogę by stać się prawdziwym liderem dla swoich pracowników.

Szkolenie dedykowanie jest do osób, które w codziennej pracy zarządzają lub będą zarządzać grupą ludzi, dlatego obecni lub przyszli menadżerowie, właściciele firm będą mogli rozwinąć swoje umiejętności jako liderzy.

Cele szkolenia

 • zdobycie wiedzy z zakresu podejmowania skutecznej pracy menadżera
 • zdobycie wiedzy i umiejętności efektywnego zarządzania czasem,
 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu delegowania pracy i motywowania pracowników
 • rozpoznanie swojego stylu kierowania
 • zdobycie wiedzy z zakresu pracy i współpracy zespołu
 • zaplanowanie działań zwiększających zyskowność firmy

Dzięki zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania, zwiększy się zadowolenie z pracy pracowników, jak również samego menadżera, co w dalszej perspektywie może przełożyć się na wzrost sprzedaży.

  Program szkolenia

Wstęp

 • przywitanie, poznanie się,
 • zebranie oczekiwań/potrzeb uczestników
 • przedstawienie programu szkolenia
 • zawarcie kontraktu szkoleniowego

Rola menadżera

 • kim jest menadżer, lider oraz przywódca?
 • kim chce być jako menadżer?
 • jakie są oczekiwania pracowników wobec menadżera?

Rozwój menadżerski

 • określenie kierunku zmian działań menadżerskich
 • jakie zmiany mogą usprawnić zarządzanie w mojej firmie?

Zarządzanie czasem i energią menadżera

 • jak wykorzystuje swój czas w pracy?
 • jak skutecznie zarządzać sobą w czasie – skuteczne metody i narzędzia

Stawianie celów i ich realizacja

 • jaki jest cel moich działań? - refleksja
 • jakie cele stawiam sobie w mojej pracy?
 • jak efektywnie stawiać cele sobie i innym?
 • każdy dobrze zaplanowany cel można osiągnąć – metoda SMART

Delegowanie

 • jak powierzać obowiązki pracownikom by czuli się zmotywowani do pracy – skuteczne delegowanie zadań i odpowiedzialności.

Motywowanie

 • czy tylko „kasa” motywuje – sposoby finansowego i pozafinansowego motywowania pracowników

Komunikacja menadżerska

 • skuteczne udzielanie informacji zwrotnej – jak mówić o tym co myślimy o pracy podwładnych (kanapka krytyki, FUKO)

Współpraca w zespole

 • jak działa sprawny zespół – symulacja
 • role w zespole (Belbin)

Fazy rozwoju firmy

 • jaką przyszłość planuje dla mojej firmy (minimum, maksimum)
 • a co zrobić gdy dopadnie na kryzys – kryzys jako szansa rozwoju firmy (model Greiner’a)

Konkurencja

 • co powoduję, że firma jest lepsza od innych
 • budowanie przewagi konkurencyjnej
 • maksymalne wykorzystanie zasobów firmy.

Do dzieła!

 • co zmienię w sposobie działania mojej firmy?
Podsumowanie
  Informacje organizacyjne

Metody szkoleniowe

Wykład prowadzony metodą interaktywną.
Część warsztatowa obejmuje:

 • ćwiczenia w małych grupach,
 • ćwiczenia indywidualne,
 • dyskusję moderowaną,
 • wymianę doświadczeń uczestników
 • odgrywanie ról

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie grupy minimum 5-osobowej. Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów. Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Szkolenie trwa 2 dni, 16h dydaktycznych

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej  IT COMPANY, ul. Marcelińska 92/94 (biurowiec Sigma), Poznań-Grunwald

Cena
495 zł netto/osoba
610 zł brutto/osoba

Ceny obowiązują w przypadku grupy minimum 5 osób.

Trener

Od jedenastu lat zawodowo związany z handlem, obsługą klienta, rozwojem osobistym, menadżerskim oraz trenerskim.

Zajmował stanowisko kierownicze w międzynarodowej sieci sklepów. Jego odpowiedzialność skupiała się na zarządzaniu grupą liczącą kilkadziesiąt osób.

Autor wielu filmów szkoleniowych dla największych sieci handlowych w Polsce. Trener freelancer i wykładowca Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Akredytowany trener metodologii Insights Discovery, na bazie której prowadzi autorskie programy szkoleniowo-rozwojowe dla zespołów i liderów.

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130