Programowanie w .NET - język C#

Cel szkolenia

Na szkoleniu uczestnik pozna składnię języka C# oraz podstawowe zagadnienia programowania obiektowego, co pozwoli na tworzenie własnych aplikacji Windows Forms. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu podstawowa znajomość dowolnego języka programowania.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać środowisko Visual Studio .NET oraz tworzyć własne aplikacje Windows Forms w języku C#.

Programowanie w .NET - język C#  Program szkolenia

1. Czym jest środowisko .NET?

 • Środowisko CLR

2. Informacje ogólne na temat pakietu Visual Studio

3. Edytor

 • IntelliSense

4. Składnia języka

 • Zmienne
 • Stałe
 • Komentarze
 • Tworzenie dokumentacji XML

5. Pierwszy program konsolowy „Hello World”

6. Typy danych

 • Typy wartości
 • Typy referencji
 • Typy wyliczeniowe
 • Tablice
 • Konwersja typów

7. Instrukcje warunkowe

 • Instrukcja if-else
 • Instrukcja switch-case

8. Pętle

 • Pętla for
 • Pętla while oraz do-while
 • Pętla foreach
 • Wychodzenie z pętli (instrukcja break)9. Operatory

 • Operatory przypisania
 • Operatory porównania
 • Operatory logiczne
 • Operatory matematyczne
 • Priorytety operatorów

10. Stworzenie pierwszej aplikacji Windows Forms

 • Zapoznanie się z podstawowymi kontrolkami

11. Klasy i obiekty

 • Definiowanie klasy
 • Widoczność elementów klasy
 • Metody
 • Przekazywanie parametrów do metod
 • Metody statyczne
 • Konstruktor
 • Słowo kluczowe this
 • Klasy częściowe

12. Dziedziczenie

 • Klasy abstrakcyjne
 • Metody abstrakcyjne
 • Przeciążanie metod

13. Ciągi znaków i wyrażenia regularne

14. Aplikacje wielowątkowe
Programowanie w .NET - język C#  Informacje organizacyjne

Każdy uczestnik otrzyma do dyspozycji własne stanowisko komputerowe i komplet materiałów. Grupy 5 - 10 osobowe. Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia

 • 3 spotkania (weekend) w godz. 9.00-16.00
 • 24 godziny lekcyjne

Zajęcia odbywają się w siedzibie firmy szkoleniowej  IT COMPANY ul. Marcelińska 92/94 (biurowiec Sigma), Poznań-Grunwald

Istnieje możliwość organizacji szkolenia indywidualnego dla jednego uczestnika w terminach uzgadnianych z prowadzącym.

Cena szkolenia

Aktualne terminy i ceny szkoleń znajdują się na stronie www.itcompany.pl w zakładce Szkolenia.

Programowanie w .NET - język C# Trener

Absolwent Politechniki Poznańskiej wydziału Informatyki i Zarządzania, certyfikowany programista SAP ABAP (SAP Certified Development Associate – ABAP with SAP NetWeaver 7.0).

Wiedza teoretyczna poparta jest 3-letnim doświadczeniem na kierowniczym stanowisku w firmie zajmującej się tworzeniem profesjonalnych aplikacji biznesowych. Dzięki temu przekaże Państwu umiejętności praktyczne z zakresu programowania.

W przypadku zapytań, prosimy o kontakt e-mailem na adres biuro@ittcompany.pl lub telefonicznie pod numerem 512 138 130

Programowanie w .NET - język C#